HAZIR BETON / Kendiliğinden Yerleşen Betonlar


ACEM Kendiliğinden Yerleşen Beton

Kendi ağırlığı ile hiçbir dış etkiye (vibrasyon, şişleme, vb.) maruz bırakılmasına gerek kalmadan kalıba yerleşerek tüm boşlukları doldurma ve segregasyona uğramadan çelik donatı elemanlarının arasından geçme özelliğine sahip olan betondur.

Çimento oranı yüksek su oranı düşük olan bu beton içine katılan yeni nesil polikarboksil yüksek performanslı beton katkıları sayesinde kendiliğinden yerleşen akış gücü yüksek bir beton halini alır. Tüm olumsuz etkenleri elimine ederek, işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.

En zor ve karmaşık kalıplarda bile yüksek akıcılığı ve boşluk doldurma yeteneği sayesinde son derece pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar, kalıp tasarımlarına estetik ve mimari özgürlük getirir. Akışkan bir beton görünümünde olmasına rağmen yüksek dayanıma ek olarak, aynı zamanda son derece düşük boşluk yapısı nedeniyle geçirimsiz, dış etkilere dayanıklı ve uzun ömürlü bir betondur.

Uygulama Şekli ve Alanları
Normal betonun döküldüğü tüm uygulamalar ve prekast uygulamalarında kullanılır. Hazır beton tesisinde üretilerek, transmikserlerle şantiyeye ulaştırılan kendiliğinden yerleşen betonun (KYB) üretim süreci normal betondan farklı hiçbir aşama içermemektedir. Tüm dikey ve yatay yapılara pompalama veya dökme yoluyla yerleştirilebilir. Karışım dizaynında, yapı boyutları ve şekli, donatı ölçüleri ve miktarı göz önüne alınmaktadır.

Uygulama alanları özetle aşağıda verilmiştir
Tüm betonarme elemanlar
Güçlendirme projeleri
Sık donatılı betonarme elemanlar
Karmaşık ve detaylı kalıp gerektiren değişik geometride yapı elemanları
Mimari paneller
Standart beton yerine tüm yatay ve düşey ekipmanlarda rahatlıkla kullanılır
ACEM Avantajları
Daha hızlı inşaat yapım süresi
İşçilik maliyetlerinde azalma
Yüzey düzeltme işlemlerinde kolaylık
Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkanı
Geçirimsizlik artışı
Akıcı kıvamlı olması
Yüksek kohezyonludur
Vibratör, yerleştirme ve sıkıştırma gerekmez
Zamana bağlı kıvam kaybını koruyarak işlenebilme süresini artırır
Kolay pompalanır