HAZIR BETON / Lifli Beton


ACEM İnşaat Mühendisliği alanında, sağladığı avantajlar bakımından lifli betonların önemi hızla artmaktadır. Lifli beton; çimento, agrega ve çoğunlukla süreksiz liflerin su ile karıştırılmasıyla meydana gelen beton olarak tanımlanmaktadır.

Beton içerisinde yaygın olarak kullanılan lifler; çelik, polipropilen, karbon ve alkali dirençli cam liflerdir. Lifli betonlarda, bütün lif çeşitlerinde sağlanması gereken en önemli özellik liflerin beton içerisinde homojen olarak dağılması ve bu dağılımın beton karıştırıldıktan sonra da bozulmamasıdır. Üniform bir şekilde dağılan lifler, beton içerisinde oluşan çatlakları önlemekte ve çatlakların beton içerisinde ilerlemesini yavaşlatarak betonu daha dayanıklı hale getirdiği bilinmektedir. Bu özelliğinden dolayı lifli betonun özellikle çekme ve eğilme dayanımını artıran faktörler darbe etkisine karşı dayanımını da artırırlar.

Bu nedenle betonarme kazık, yol ve hava alanları, su boruları, genel olarak büyük fabrika inşaatlarının döşeme betonlarında ve prefabrike yapı elemanları üretiminde lifli betonların tercih edilmeleri halinde daha iyi sonuçlar alınacağı bilinmektedir.

Uygulama Alanları
Teras, kaldırım ve park sahaları
Endüstriyel zeminler
Asitlere maruz betonlar
Shotcrete–püskürtme betonlar
Benzin istasyonları
Bahçe duvarları

Avantajları
Büzülme çatlağı oluşma riskinde azalma
Yüzey aşınma direncini artırır
Betonda olabilecek rötre ve kılcal çatlakları önler
Su geçirimsizliğini artırır
Ufalanma, tozuma ve pullanma oluşumunu önler
Donma-çözünme dayanımını arttırır
Kılcal çatlak gelişimini engeller
Standart betona oranla daha sünek bir yapıdadır
Paslanmaz
Yüksek alkali dayanımındadır
Prekast uygulamalarında, plastik, termal, Çökme ve ayrışma Çatlaklarına karşı daha yüksek dayanım sağlar
Beton taşıyıcı sistemleri için yangın dayanımı sağlar

Teknik Bilgiler
Büzülme değeri: 28 günlük sertleşmiş betona göre 90-100 1 μm/m daha düşük büzülme
Lif dozajı: 1 m3 betonda 0,9 kg polipropilen lif
Basınç dayanımı: Standartta yer alan tüm beton sınıflarında üretim yapılabilmektedir